Elaboració de pla Estratègic

Publicat per Fundació Maria Raventós el

Alumni Solidari

La Fundació va ser beneficiària del projecte Alumni Solidari d’ESADE Alumni durant el curs 2014-2015 a través del qual, i per un període de 8 mesos, ha rebut consultoria pro bono per part d’un grup de 10 antics alumnes d’ESADE que, a títol personal i individual, han aportat les seves reco­manacions en l’àrea d’acompanyament en refle­xions estratègiques. A través d’entrevistes a treballadores, usuàries i personal de l’Administració, amb un estudi dels recursos existents similars al nostre a nivell europeu i amb reunions periòdiques, han elaborat un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i unes conclusions que són de gran utilitat per a la nostra entitat.

fmr_blog_esade-poster

Top