Acollida a noies joves

El pis assistit Noa és un recurs socioeducatiu residencial adreçat a joves tutelades o extutelades per la Generalitat de Catalunya.

fmr_noa_01

El pis assistit NOA (7 places) és un recurs socioeducatiu residencial que s’adreça a joves tutelades o extutelades per la Generalitat de Catalunya que no han pogut retornar amb la seva família, i que no disposen de recursos personals, familiars i laborals necessaris per a incorporar-se de forma autònoma a la vida adulta.

Treballem per una intervenció integral de les necessitats de la jove des d’un pla individualitzat de treball basat en diferents àrees: salut, economia, habitatge, formació, inserció laboral, creixement i desenvolupament emocional i relacional, vida quotidiana, relació amb la família, comunitat, oci i temps lliure.

El recurs està dirigit per la Fundació Maria Raventós amb coordinació amb l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats i la Federació d´Entitats amb Projectes i Pisos Assistits.

Objectius generals

 • Oferir de manera temporal, una llar acollidora i respectuosa, on es doni resposta integral a les necessitats bàsiques i de salut de les adolescents i joves extutelades derivades per l’ASJTET de la Generalitat de Catalunya.
 • Garantir l’acompanyament i el suport socioeducatiu professional d’aquestes joves durant el seu procés personal cap a l’autonomia i l’emancipació, i al llarg de les fases inicials de la seva trajectòria d’incorporació a la vida adulta en les àrees d’integració familiar, formativa, laboral, social, comunitària i de lleure.
 • Complementar i reforçar la intervenció planificada i de seguiment per part de l’ASJTET, respecte als plans individualitzats i els projectes educatius de les joves, en un marc interdisciplinar i en xarxa.
 • Incidir positivament, i de manera efectiva, en els principals factors i situacions de vulnerabilitat que afecten a les residents, per aconseguir èxit en el procés d’inclusió social mitjançant un treball conjunt amb l’ASJTET.
fmr_noa_02

Objectius específics

 • Partir del compromís i la implicació de cada resident en el seu projecte vital, per tal d’assolir l’emancipació de manera progressiva i adaptada a la seva realitat.
 • Enfortir la creença personal de les residents en les pròpies potencialitats, principalment en l’entorn formatiu i sociolaboral, per tal de garantir una incorporació efectiva a la xarxa social.
 • Facilitar el desenvolupament personal de cada jove pel que fa a la constància, i els valors personals “per anar a contra corrent” a nivell social i cultural quan és necessari, per prioritzar la construcció de noves relacions positives.
 • Reconèixer el valor del bagatge de la història sociofamiliar de la resident, engrandint l’esperit de superació i enfortint les xarxes de suport.
 • Redescobrir a cada jove com a persona resilient i conscient de quan cal demanar suport a d’altres persones o professionals que l’envolten.

Criteris d’ingrés

Les condicions d’accés al Pis Assistit NOA és ser una noia adolescent o jove que durant el seu internament en un CRAE o en la relació amb altres dispositius ha demostrat:

 • Tenir un projecte formatiu i/o laboral, a complir a curt termini
 • Un grau de responsabilitat òptim per tal de tirar endavant un projecte formatiu i/o laboral a curt termini.
 • Una actitud positiva i una manifestació clara de la seva voluntarietat per incorporar-se a la dinàmica del pis.
 • Ser conscient que caldrà posar en joc la seva capacitat d’esforç i superació personal i desenvolupar l’autonomia per organitzar la seva vida quotidiana i domèstica.
El temps d’estada al Pis Assistit NOA pot variar entre un mínim de 3 mesos fins a un màxim de 3 anys. Els compromisos d’estada es renoven cada 6 mesos, sempre i quan es compleixi la normativa, s’aprofiti el recurs i es treballi activament el pla de millora individualitzat.

Mètode de treball i activitats

Treballem els objectius a complir per assolir la futura autonomia de la jove a través d’un pla de treball individualitzat, basat en els diferents àmbits de la seva vida. En aquest pla ens marquem objectius realistes a curt termini que anirem assolint a través d’activitats i accions concretes. És la suma d’aquests “petits” objectius el que permetrà a la jove arribar a l’objectiu principal: assolir l’autonomia per a la seva emancipació.

fmr_noa_03

 • Àmbit formatiu: elecció del centre d’estudis, matriculació, seguiment del curs, reunions amb els tutors, classes de repàs, sessions informatives per planificar la formació futura,etc…
  Àmbit laboral: derivació a recursos especialitzats en la inserció laboral, elaboració i seguiment d’un pla individualitzat per a la recerca activa de feina, acompanyament a recursos de la ciutat relacionats amb la inserció laboral, etc…
 • Àmbit de l’habitatge i l’economia: elaboració i seguiment d’un pla específic d’estalvis, recolzament en l’organització de l’economia domèstica, seguiment pel compliment de la normativa dintre del pis a nivell individual i de grup, etc…
 • Àmbit sociosanitari: acompanyament al metge de capçalera i especialistes, supervisió de la seva alimentació per a que sigui equilibrada, seguiment de la cura que tenen de la seva salut i la responsabilitat amb la que tracten temes com la higiene o l’anticoncepció, etc…
 • Àmbit de la vida quotidiana: acompanyament en les activitats del dia a dia (compra, neteja…), supervisió del compliment de la normativa respecte a aquest àmbit, supervisió del bon funcionament de la dinàmica del pis, tutories setmanals de seguiment, assemblees mensuals de grup, etc…
 • Àmbit familiar i de parella: acompanyament en la presa de decisions respecte a la família i la parella, suport emocional, acompanyament en la tasca de tenir una relació sana amb la família i el menys perjudicial possible (posar límits), inclusió de la família en algunes activitats del pis com celebració d’aniversaris, etc….
 • Àmbit relacional i emocional: acompanyament en el seu desenvolupament emocional, supervisió i acompanyament a nivell relacional (tipus de relacions, capacitat per posar límits clars, detecció de situacions abusives,etc…)

Programes i activitats d’intervenció socioeducativa

Ceres Atenea Aurora Themis