Escola Bressol

L’Escola Bressol Maria Raventós neix per cobrir les necessitats de cura i atenció dels infants de la Residència Maternal.

fmr_escola_01

Qui som?

L’Escola Bressol Maria Raventós va ser fundada l’any 1952 com a un dels projectes de la Fundació Maria Raventós, per tal de possibilitar el desenvolupament global i harmònic dels infants de la Residència Maternal i, al mateix temps, afavorir la incorporació de les seves mares al món laboral.

Ara fa uns vint-i-cinc anys que l’Escola Bressol Maria Raventós es va obrir també al barri on es situada la Fundació Maria Raventós. Oferim places d’educació infantil per a nens i nenes de 0 a 3 anys en un entorn acollidor i familiar.

L’objectiu general de l’Escola Bressol Maria Raventós és oferir als infants un entorn ric en estímuls, per tal que cada nen i cada nena pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats físiques, cognitives i emocionals, afavorint el seu desenvolupament integral.

Directora
Coordina i gestiona els aspectes pedagògics i burocràtics que tenen a veure amb l’Escola Bressol.
Educadores
Porten a terme les activitats pedagògiques de la seva aula. Programen les activitats específiques del seu grup. Es coordinen diàriament amb els pares de cada nen/a.
Cuinera
S’encarrega de fer diàriament el dinar i el berenar a partir del menú confeccionat.
Neteja
S’encarrega de mantenir l’Escola Bressol en òptimes condicions higièniques.

L’escola

L’Escola Bressol Maria Raventós està ubicada en una torre de finals del segle XIX. A la planta principal es troben les aules, la cuina, la secretaria i la sala d’actes. Aquesta darrera part de la casa es comparteix amb la Residència Maternal de la Fundació Maria Raventós. Tot l’edifici està envoltat d’una extensa zona de jardí.

fmr_escola_02

Capacitats que volem desenvolupar entre el nostre alumnat

  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos i les seves possibilitats
  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional, formant-se una imatge positiva dels mateixos i les altres persones.
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en les activitats quotidianes
  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habitual mitjançant diversos llenguatges.
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions quotidianes, identificant els perills i actuant en conseqüència.
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració en el grup i la integració social.

Serveis

Personalització

Programació específica per a cada grup d’edat en funció dels seus interessos i necessitats, tenint en compte la individualitat de cada infant.

Horari

Horari escolar de 8:50 a 17:10. Durant el període escolar l’escola romandrà oberta entre les 8 i les 18h amb servei de permanències, no inclòs en la quota escolar.

Idioma

L’idioma d’ensenyament és el català. Els nens i nenes de 2-3 anys fan una hora d’anglès a la setmana.

Permanències

L’horari de permanències pretén facilitar la conciliació laboral i familiar.
Franja de matí de 8 a 8:50h. Els infants que facin aquest horari podran esmorzar al centre fins a les 8:30. La família haurà de dur l’esmorzar que han de prendre.
Franja de tarda de 17:10 a 18h.

Instal·lacions i Activitats

Aules

El centre disposa de 3 aules, una per a cada grup d’edat (0-1, 1-2, 2-3 anys). Totes disposen de llum exterior i d’una zona diferenciada d’higiene. L’aula dels nadons té una biberoneria totalment adequada a les seves necessitats.

La zona d’higiene

Cada aula disposa del seu canviador on es troben els estris individuals de cada infant. La relació que s’estableix durant aquests moments és molt important i cal que aquesta serveixi per establir lligams entre l’educadora i l’infant. Els infants de 2-3 anys disposen també d’un lavabo amb pica i vàters a la seva mida per tal de fomentar la seva autonomia, tot i que sempre estan acompanyats d’una educadora.

L’estona del descans

Els infants de 2-3 i 1-2 anys, descansen a la seva aula en matalassos plegables. Els nadons tenen el seu propi dormitori. Com veureu, descansen superbé!!

L’hora de dinar

Els infants d’1 a 2 i 2-3 anys utilitzen el menjador. En funció de l’edat se segueix una dieta variada i adequada a les seves necessitats. És un espai on es comparteix i es fomenta l’autonomia. Els nadons, tot i que vagin incorporant nous aliments a la seva dieta fan servir la seva classe, ja que els seus horaris són diferents. És molt important dedicar una estona tranquil·la a donar el biberó.

El pati

El pati té uns 100 metres quadrats amb una zona ombrejada per a l’estiu i una àmplia terrassa enrajolada per als nadons on fem activitats d’aigua al juliol. Disposem de tobogans, joguines d’exterior i pales i galledes pel sorral.

La Sala Polivalent

És la sala central de l’escola. Aquí fem els nostres espectacles i festes en cas de mal temps. Ens aixopluguem durant el pati quan plou i també fa els usos de menjador i sala de psicomotricitat. És un espai compartit també amb les famílies on es troba el suro d’informació per als pares, racons d’interès, etc.

El jardí

El nostre jardí envolta els dos edificis de la Fundació, l’escola i la residència maternal. Tenim la sort de gaudir d’un racó de natura enmig de la ciutat. Quan fa bon temps aprofitem per veure els arbres fruiters, busquem cargols, fruites i observem el nostre hort que plantem cada any amb ajut de les famílies.

 

 

Dades d’Interés