Residència Maternal

Servei Residencial d’Acció Socioeducativa adreçat a dones gestants o amb infants menors de 3 anys en situació de dificultat social, personal i econòmica.

fmr_maternal_01

Aquest projecte dóna cos a la missió de la Fundació Maria Raventós pel que fa a l’ajuda, l’acollida, l’acompanyament, la promoció, l’educació i l’atenció de les dones i els infants en situació d’exclusió social.

La intervenció socioeducativa que descriu el projecte se centra en la promoció dels factors que faciliten la superació de les adversitats amb què es troben les dones i els infants que acull la Residència Maternal, tant a nivell individual, familiar com comunitari.

La Residència Maternal (22 places) és un servei que amplia el ventall de recursos municipals a l’hora de donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu de dones i d’infants que a la ciutat de Barcelona no compta amb altre equipament similar.

Objectius generals

Àmbit de les dones i els infants en situació d’exclusió social

 • Suplir temporalment la llar familiar d’aquestes dones, en un ambient acollidor i respectuós.
 • Proporcionar una atenció integral de les seves necessitats i les dels seus fills, més enllà de l’allotjament i la manutenció, facilitadora de la superació de la situació d’exclusió social.
 • Promoure l’autonomia personal de les dones per restablir les condicions d’autoestima i promoure la plena integració social, laboral i comunitària.

Àmbit Comunitari

 • Potenciar els recursos existents en l’entorn, a més de participar i col·laborar en activitats comunitàries per establir iniciatives d’interrelació entre els diferents agents i recursos.
 • Participar, col·laborar i coordinar projectes afins amb les diferents entitats de l’entorn (associacions, administracions públiques,….)

Àmbit Institucional

 • Difondre la importància dels Drets Humans i, especialment els dels infants, i vetllar pel seu compliment en la realitat quotidiana.
 • Informar de les possibilitats que ofereix la Residència Maternal com a recurs davant de situacions d’exclusió social de dones i infants.
 • Mantenir contacte i col·laborar a tots els nivells amb institucions especialitzades en intervenció socioeducativa amb infants i dones en situació d’exclusió social per tal d’aconseguir una retroalimentació que optimitzi el projecte educatiu de centre de la Residència Maternal.

Objectius específics

Aquests objectius prenen vida a les activitats dissenyades dins dels programes d’intervenció socioeducativa.

 • Garantir a cada resident un progrés positiu pel que fa a l’autonomia personal i una incorporació efectiva a la xarxa social.
 • Garantir a cada nen/a una comunicació adequada amb la seva mare per tal d’assegurar un desenvolupament integral normalitzat segons el moment evolutiu i al nivell maduratiu corresponent.
 • Assegurar un bon desenvolupament de les residents pel que fa a les habilitats, actituds i aptituds necessàries per a una maternitat positiva.
 • Potenciar una convivència entre nadons i dones basada en el respecte, la cooperació, i l’assoliment d’aprenentatges positius de socialització.
 • Facilitar espais i activitats de lleure dins d’un marc de desenvolupament personal constructiu i positiu.
 • Programar i executar les activitats domèstiques imprescindibles pel bon manteniment dels espais de la Maternal.
 • Desenvolupar les capacitats de les residents pel que fa a l’autoconeixement i l’autoacceptació des d’un enfocament integral.

Criteris d’ingrés

Quan la dona ingressa ha d’acceptar la normativa establerta per la Maternal. Les condicions d’ingrés a la Residència són les següents:

 • L’ingrés a la Maternal té sempre un caràcter voluntari.
 • La Maternal ofereix un servei residencial temporal per a noies i dones d’entre 14 i 45 anys gestants o amb fills d’entre 0 i 3 anys que necessiten un temps per refer la seva vida després d’una situació socialment o personalment difícil.
 • Les condicions del centre no permeten acollir persones amb mobilitat reduïda, toxicomanies en actiu o víctimes de violència domèstica en situació d’urgència.
 • És condició que hi hagi un referent a la xarxa de serveis socials municipals. Per a valorar l’ingrés de la dona cal un informe social.
 • La durada de l’estada serà de 12 mesos renovables semestralment. Cada cas es revisa de forma personalitzada amb una periodicitat de tres mesos des de l’ingrés.

Programes i activitats d’intervenció socioeducativa

Les joves i dones de la Maternal i els seus infants gaudeixen d’un programa variat d’activitats i d’espais socioeducatius dirigits per l’equip educatiu del centre i que incideixen en l’atenció individualitzada de mares i nadons, les competències maternals, la convivència, el temps de lleure, la vida domèstica i el creixement personal.

Fem drecera Pam i Pipa La meva mare em mima L’Arca de Noé Lleure Lliure La meva llar, la nostra llar El Mirall Creixement
personal
La Formigueta Prisma