Residència Maternal

Servei Residencial d’Acció Socioeducativa adreçat a dones gestants o amb infants menors de 3 anys en situació de dificultat social, personal i econòmica.

Proporciona, a les dones i els seus infants, un acompanyament integral les 24 hores del dia, que les permeti superar la situació d’exclusió social en la que es troben, adquirint habilitats maternals i el desenvolupament personal, social i laboral necessaris per la seva plena incorporació a la vida social i comunitària per a que puguin assolir la plena autonomia. El servei desenvolupa funcions preventives, educatives, assistencials i empoderadores vers les mares i els seus infants.

Treballem de manera coordinada amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya, amb el Consorci de Serveis Socials i amb els Equips de Serveis Socials d’Atenció Primària.

La Residència ofereix 20 habitacions per acollir a 20 famílies monoparentals.

Top