Residència maternal
Un espai segur on començar a construir un nou futur

ADREÇAT A

Dones joves, gestants
i/o amb infants a càrrec

CAPACITAT

20 habitacions
per acollir 42 persones

PROCEDÈNCIA

*CSSBCN, DGAIA
Serveis socials
Entitats socials

EDAT JOVES

15 a 18 anys
18 a 25 anys

EDAT INFANTS

0 a 3 anys

La Maternal garanteix el suport i l’acompanyament necessari a la mare i a l’infant durant els seus tres primers anys de vida. Superat aquest període, les mares poden accedir a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de la Fundació, on tenen l’oportunitat de consolidar el seu projecte vital.

Les dones i els infants als quals donem suport han viscut situacions de gran dificultat personal i econòmica. La Residència Maternal és una llar d’acollida segura, una oportunitat per estabilitzar-se i poder comen­çar una nova etapa com a dones i com a mares.

Cada dona i cada infant rep acompanyament in­dividualitzat de l’equip educatiu les 24 hores, els 365 dies de l’any. L’objectiu final és acompanyar-les en la construcció d’un nou projecte personal i familiar que les permeti sortir del context d’exclusió en què es troben i aconsegueixin esdevenir dones empoderades i autònomes.

Amb aquest objectiu treballem des de diferents àmbits, posant èmfasi a l’empoderament a través de la capacitació personal i en les competències maternals:

  • Atenció i cura integral dels nadons
  • Benestar i la cura d’una mateixa
  • Gestió de les emocions
  • Millora de les habilitats socials
  • Vincles socials i fa­miliars
  • Orientació acadèmica
  • Orientació laboral
Foto Dieynaba Ba estudiant

Espai familiar

ADREÇAT A

Dones gestants i amb infants a càrrec

PROCEDÈNCIA

*CSSBCN, DGAIA

CAPACITAT

40 persones

La Fundació ha incorporat un Espai Familiar per posar encara més èmfasi en les competències maternals.  Treballa des de la capacitació i l’empoderament de la mare a través de tallers relacionats amb la cura dels infants. Compta amb la participació activa de les dones de la Residència Maternal i té en compte els seus interessos i suggeriments. Les competències específiques que es treballen a l’Espai Familiar són:

  • Coneixements i habilitats bàsiques per l’atenció als infants: cures bàsiques, hàbits d’higiene, alimentació saludable o organització i horaris.
  • Suport Emocional: expressió de les emocions, vincle afectiu amb l’infant, llenguatge saludable o detecció de necessitats emocionals.
  • Models de criança i estils educatius: límits i estratègies educatives, gestió del malestar dels infants o lleure adequat segons l’edat.


Tot i que actualment l’Espai Familiar està localitzat dins la Residència Maternal i s’ofereix en exclusiva a les joves que hi viuen, la Fundació té per objectiu convertir-lo en un espai comunitari i obrir-lo a mares del barri en situació de vulnerabilitat que desitgin millorar les seves competències maternals.

*CSSBCN: Consorci de Serveis Socials de Barcelona. DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència). Procedència d’Entitats Socials vehiculada a través de Serveis Socials.