Avís Legal

Condicions legals del web https://www.fmraventos.org

Objecte i acceptació

El present Avís Legal regula les condicions d’ús del lloc web WEB https://www.fmraventos.org. La navegació pel web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les directrius reflectides en aquest text, que pot patir modificacions o actualitzacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web segons les disposicions legals i la bona fe, responent davant la FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS o davant tercers pels danys o prejudicis que pogués causar l’incompliment de dita obligació.

Accés i utilització
Aquest lloc web https://www.fmraventos.org i els seus serveis són d’accés lliure i gratuïts si bé existeixen alguns dels serveis i productes oferts en ell que requereixen la prèvia complementació de formularis o el registre com a usuari. Aquest registre confereix a l’usuari un nom i una contrasenya d’accés que serà única, personal i intransferible. L’usuari haurà de vetllar per la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar una nova en cas que no la recordi o l’hagi extraviat. L’usuari serà l’únic responsable de les actuacions realitzades sota el seu nom i contrasenya d’accés.

El tractament de les dades personals d’aquests formularis així com la veracitat o exactitud dels mateixos es regula en la Política de Privacitat.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat del lloc web i dels seus continguts i evitar en tot moment la utilització dels mateixos per difondre continguts il·lícits, realitzar actuacions susceptibles d’alterar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FUNDACIO MARIA RAVENTÓS o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS presta els seus serveis.

Igualment l’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni els seus continguts per intentar accedir als comptes d’altres usuaris o a àrees restringides d’accés. Tampoc podran els usuaris suplantar la identitat d’altres, de les administracions o entitats públiques o de tercers.

Dades d’identificació del titular
En atenció al deure d’informació previst en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es manifesta el següent:

Empresa titular d’aquesta pàgina Web: FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS
Domicili: Carrer PLANTADA 1-5 – 08017 – BARCELONA – C.I.F.: G08424871
Dades Registrals: Registre
Dades de contacte: Tel: 934173964 – Fax: 934173120 – Mail: fmr@fmraventos.org

Drets de propietat sobre el lloc web

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web https://www.fmraventos.org, així com dels elements continguts en el mateix (entre d’altres, imatges, textos, àudio, vídeo o software) corresponen a FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, completament prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o decompilació. La utilització d’aquells elements per a dites finalitats precisarà l’autorització expressa del titular d’aquest lloc web.

Tant el nombre del domini http://www.fmraventos.org, així com la marca, logotip i denominació comercial “FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS” figuren registrades a nom de FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS en els registres corresponents.

Limitació de responsabilitat
El present lloc web WEB https://www.fmraventos.org ofereix un servei d’informació dels diversos productes que ofereix “FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS” dins de l’àmbit de l’acció social i la inserció laboral i on s’ofereix accés a continguts relacionats de diversa naturalesa.
FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS no pot garantir la plena accessibilitat a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

En tot cas, si detecta alguna incorrecció en la informació que apareix, li demanem ens ho faci saber i, per part nostra, efectuarem els canvis pertinents.

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant, algunes dades o informacions contingudes en aquestes pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors, pel que no podem garantir que el lloc web no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes. FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS no assumeix responsabilitat alguna respecte d’aquests problemes, que poden resultar de la consulta de les presents pàgines o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

Igualment FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats de la possible presència de virus o d’altres elements en els continguts que poden produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

Amb objecte de mantenir actualitzada la informació publicada en el lloc web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, pel que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS podrà denegar o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ l’accés als continguts d’aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions d’Ús, podent eliminar comptes d’accés a usuaris.

Procediment en cas de realització d’activitats il·lícites
Si un usuari o un tercer considera que existeixen indicis de fets o circumstàncies il·lícites en la utilització de qualsevol contingut o activitat del lloc web haurà de notificar-ho a FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS mitjançant l’escrit en el que consti degudament identificat l’usuari, especificant les suposades il·licituds i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que els fets denunciats són veritat.

La resolució d’aquests litigis se sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de privacitat
La política de privacitat, ús de cookies i tractament de dades personals està detallada en dit document.

© “FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS” – Carrer PLANTADA 1-5 – 08017 – BARCELONA.

Top