Habitatges d'inclusió
Un pis propi, el següent pas cap a la emancipació

CAPACITAT

16 pisos per acollir 68 persones

PROCEDÈNCIA

Residència Maternal
Serveis Socials
Entitats socials*

EDAT JOVES

18 a 35 anys

EDAT INFANTS

2 a 12 anys

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió té per objectiu proporcionar un habitatge digne i estable a les dones per tal que puguin consolidar els seus projectes vitals d’autonomia, iniciats a la Residència Maternal. S’hi potencia la convivència, la responsabilitat i la construcció d’una nova xarxa social per tal d’anar confeccionant un entorn segur i saludable per a elles i els seus infants.

Els principals àmbits de treball són:

  • Competències maternals
  • Habitatge
  • Gestió econòmica
  • Itinerari acadèmic
  • Itinerari laboral
  • Vida quotidiana i convivència
  • Salut dona i infant
  • Gestió de les emocions
  • Vincles socials i fa­miliars.
  • Aspectes jurídics

A cada pis hi viuen dues famílies monomarentals i hi poden estar durant 5 anys. Actualment la xarxa compta amb 16 habitatges distribuits entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, fet que ens fa presents a 11 barris de l’Àrea Metropolitana.

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió compta amb dues tipologies d’habitatges en funció dels nivells d’autonomia de cada jove: pisos amb suport i pisos d’emancipació.

*Procedència d’Entitats Socials vehiculada a través de Serveis Socials.