Visió

Volem ser una entitat referent en matèria d’atenció a noies i mares joves amb infants a càrrec que:

- Potencia les seves capacitats i promou la seva autonomia de manera personalitzada.

-Treballa amb rigor i transparència i vetlla per una intervenció eficient i de qualitat.

- Genera coneixement i promou la sensibilització social per millorar oportunitats de les dones

Missió

La Fundació va néixer l’any 1951 i des del seus inicis, ha tingut com a primera finalitat l’ajuda i la protecció de les do­nes joves en general que es troben en situació de risc o exclusió social. La missió de la Fundació és acollir i acompanyar aquestes persones per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

Valors

La Confiança: en cada persona i en cada relació educativa.
El Compromís: amb les persones, amb el projecte i amb l’equip. Amb una intervenció ètica i responsable.
La Qualitat i la Transparència: del servei, dels processos i de l’atenció a les persones.
La Capacitació: acompanyem des d’una mirada oberta, des del sentic crític i la responsabilitat individual.
El Respecte: amb la trajectòria de cada persona, amb el ritme i les seves capacitats.

Equip Humà

Com a equip creiem en l’empoderament de les dones per a que tinguin igualtat d’oportunitats i en el compromís de treballar per la transformació social. Ens movem per un objectiu: trencar el cercle d’exclusió en el que es troben dones del nostre entorn i acompanyar-les en el seu procés cap a l’emancipació. L’Equip humà de la Fundació Maria Raventós està format pel Patronat, per l’equip professional, per persones voluntàries i per persones col.laboradores.

Patronat

La funció del Patronat és la de vetllar pel compliment de la missió i les finalitats vigents als estatuts d l’entitat i assegurar-ne la sostenibilitat. Està format per:

Sra. Maria Viñas <br>Pich
Sra. Maria Viñas
Pich
Presidenta
Sr. Albert Guardia Raventós
Sr. Albert Guardia RaventósVocal
Sra. Montserrat Raventós Espona
Sra. Montserrat Raventós EsponaVocal
Sra. Irma Rognoni Viader
Sra. Irma Rognoni ViaderVocal
Sra. Teresa Raventós Raventós
Sra. Teresa Raventós RaventósVicepresidenta
Sra. Marta Torras <br>Marí
Sra. Marta Torras
Marí
Vocal
Sra. Elena de Carandini Raventós
Sra. Elena de Carandini RaventósVocal
Xavier Raventós i Negra
Xavier Raventós i NegraVocal
Sra. Montserrat Vidal Pagès
Sra. Montserrat Vidal PagèsSecretària
Sra. Teresa Batlle Pagés
Sra. Teresa Batlle PagésVocal
Sra. Montserrat Cervera Maciá
Sra. Montserrat Cervera MaciáVocal
Oriol Valentí <br> Vidal
Oriol Valentí
Vidal
Vocal

Equip directiu

Direcció General

Adjunta a Gerència

Direcció Residència Maternal

Coordinació Residència Maternal

Coordinació Pisos de Suport

Coordinació Serveis Generals

Responsable Gestió Econòmica

Marta Bàrbara

Isabel Lozano

Tirsit Montserrat

Núria Capdevila

Alba García

Jéssica Alfranca

Rocío Sotelo

Treball en xarxa


Formem part de les xarxes i federacions següents:

En conveni amb:

I amb col.laboració de:

Reconeixements

Premis "boboli Suma" Any 2016
Premi "la Caixa" Any 2014
Premis acció solidària Repsol Any 2013
Premis BigMat Solidaris Any 2012
Premi Reforma Solidària Leroy Merlin Any 2012
Top