Qui som

Dirigim el nostre esforç per tal que les dones acollides puguin assolir la seva autonomia i arribin a ser protagonistes de la seva pròpia vida.

fmr_fundacio_01

Visió

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, es dedica a acollir i acompa­nyar dones en risc d’exclusió social.

Missió

La Fundació va néixer l’any 1951 i des del seus inicis, ha tingut com a primera finalitat l’ajuda i la protecció de les do­nes joves en general que es troben en situació de risc o exclusió social. La missió de la Fundació és acollir i acompanyar aquestes persones per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

Valors

  • La Confiança : en cada persona i en cada relació educativa.
  • El Compromís : amb les persones, amb el projecte i amb l’equip. Amb una intervenció ètica i responsable.
  • La Qualitat i la Transpareècia : del servei, dels processos i de l’atenció a les persones.
  • La Capacitació : acompanyem des d’una mirada oberta, des del sentic crític i la responsabilitat individual.
  • El Respecte : amb la trajectòria de cada persona, amb el ritme i les seves capacitats.

Equip Humà

Com a equip creiem en l’empoderament de les dones per a que tinguin igualtat d’oportunitats i en el compromís de treballar per la transformació social. Ens movem per un objectiu: trencar el cercle d’exclusió en el que es troben dones del nostre entorn i acompanyar-les en el seu procés cap a l’emancipació.
L’Equip humà de la Fundació Maria Raventós està format pel Patronat, per l’equip professional, per persones voluntàries i per persones col.laboradores.

Patronat

La funció del Patronat és la de vetllar pel compliment de la missió i les finalitats vigents als estatuts d l’entitat i assegurar-ne la sostenibilitat.
Està format per:

fmr_patrons-gris-maria_v

Sra. Maria Viñas Pich

Presidenta

fmr_patrons-gris-teresa_raventos

Sra. Teresa Raventós Raventós

Vicepresidenta

Sra. Montserrat Vidal Pagès

Secretària

Sr. Albert Guàrdia Raventós

Vocal

Sra. Marta Torras Martí

Vocal

Sr. Jordi Bach Pujols

Vocal

Sra. Teresa Batlle Pagés

Vocal

Sra. Montserrat Raventós Espona

Vocal

Sra. Elena de Carandini Raventós

Vocal

Sra. Montserrat Cervera Maciá

Vocal

Sra. Irma Rognomi Viader

Vocal

Consell Assessor

Direcció
Direcció Residència Maternal
Direcció Escola Bressol
Coordinació Pisos de Suport
Direcció Serveis Generals
Responsable Finançament
Marta Bàrbara
Tirsit Montserrat
Anna Castro
Alba García
Jéssica Alfranca
Rocío Sotelo


Treball en xarxa i amb la col.laboració de:

 

Transparència

Des de la Fundació apostem per la transparència per generar confiança i donar credibilitat a la nostra tasca.

Reconeixements