Pis assistit Noa
Una llar de transició cap a la vida autònoma

ADREÇAT A

Joves extutelades
sense infants a càrrec

CAPACITAT

5 persones

PROCEDÈNCIA

*CSSBCN
Entitats socials

EDAT JOVES

18 a 21 anys

Les joves del Pis Noa provenen de centres de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya. En complir 18 anys i finalitzar el recurs de la tutela, les joves han de fer front a una emancipació precipitada, sense comptar amb el suport suficient i sense haver assolit, en molts casos, les competències i habilitats necessàries per fer-ho amb garanties

El Pis Noa garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques i l’acompanyament d’un equip educatiu per tal que les joves puguin  desenvolupar el seu itinerari vital, posant el focus en l’empoderament i en l’adquisició de les competències necessàries per la construcció d’un nou futur:

  • Habitatge
  • Itinerari acadèmic
  • Itinerari laboral
  • Vida quotidiana i convivència
  • Gestió econòmica
  • Salut i atenció emocional
  • Vincles socials i fa­miliars
  • Aspectes jurídics


*CSSBCN: Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Procedència d’Entitats Socials vehiculada a través de Serveis Socials.

4