Elaboració de pla Estratègic

La Fundació va ser beneficiària del projecte Alumni Solidari d’ESADE Alumni durant el curs 2014-2015 a través del qual, i per un període de 8 mesos, ha rebut consultoria pro bono per part d’un grup de 10 antics alumnes d’ESADE que, a títol personal i individual, han aportat les seves reco­manacions en l’àrea d’acompanyament en […]

Pla de Qualitat

El 2014 vam iniciar, de la mà d’Antares Consul­ting, l’elaboració del Pla de Qualitat de la Funda­ció. Un interessant treball com a política de mi­llora contínua de la qualitat de l’organització per tal de millorar l’eficiència dels serveis que donem.