Pla de Qualitat

El 2014 vam iniciar, de la mà d’Antares Consul­ting, l’elaboració del Pla de Qualitat de la Funda­ció. Un interessant treball com a política de mi­llora contínua de la qualitat de l’organització per tal de millorar l’eficiència dels serveis que donem.