Nadal amb Valores&Marketing

L’empresa Valores&Marketing va viure un Nadal solidari. En la seva felicitació nadalenca donava a conèixer la Fundació entre els seus contactes. A més, els diners que habitualment destina al re­gal de Nadal pels seus treballadors, enguany el va destinar a la nostra Fundació, i revertirà en el disseny de la nova imatge de la Fundació.