Qui som

Dirigim el nostre esforç per tal que les dones acollides puguin assolir la seva autonomia i arribin a ser protagonistes de la seva pròpia vida.

fmr_fundacio_01

Visió

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, es dedica a acollir i acompa­nyar dones en risc d’exclusió social.

Missió

La Fundació va néixer l’any 1951 i des del seus inicis, ha tingut com a primera finalitat l’ajuda i la protecció de les do­nes joves en general que es troben en situació de risc o exclusió social. La missió de la Fundació és acollir i acompanyar aquestes persones per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

Valors

  • La Confiança : en cada persona i en cada relació educativa.
  • El Compromís : amb les persones, amb el projecte i amb l’equip. Amb una intervenció ètica i responsable.
  • La Qualitat i la Transparència : del servei, dels processos i de l’atenció a les persones.
  • La Capacitació : acompanyem des d’una mirada oberta, des del sentic crític i la responsabilitat individual.
  • El Respecte : amb la trajectòria de cada persona, amb el ritme i les seves capacitats.

Equip Humà

Com a equip creiem en l’empoderament de les dones per a que tinguin igualtat d’oportunitats i en el compromís de treballar per la transformació social. Ens movem per un objectiu: trencar el cercle d’exclusió en el que es troben dones del nostre entorn i acompanyar-les en el seu procés cap a l’emancipació.

L’Equip humà de la Fundació Maria Raventós està format pel Patronat, per l’equip professional, per persones voluntàries i per persones col.laboradores.

Patronat

La funció del Patronat és la de vetllar pel compliment de la missió i les finalitats vigents als estatuts d l’entitat i assegurar-ne la sostenibilitat.
Està format per:

fmr_patrons-gris-maria_v

Sra. Maria Viñas Pich

Presidenta

fmr_patrons-gris-teresa_raventos

Sra. Teresa Raventós Raventós

Vicepresidenta

Sra. Montserrat Vidal Pagès

Secretària

Sr. Albert Guàrdia Raventós

Vocal

Sra. Marta Torras Marí

Vocal

Sr. Jordi Bach Pujols

Vocal

Sra. Teresa Batlle Pagés

Vocal

Sra. Montserrat Raventós Espona

Vocal

Sra. Elena de Carandini Raventós

Vocal

Sra. Montserrat Cervera Maciá

Vocal

Sra. Irma Rognomi Viader

Vocal

Equip directiu

Direcció general
Direcció Residència Maternal
Coordinació Escola Bressol
Coordinació Pisos de Suport
Coordinació Serveis Generals
Responsable Gestió econòmica
Marta Bàrbara
Tirsit Montserrat
Laia Alamany
Alba García
Jéssica Alfranca
Rocío Sotelo


Treball en xarxa

Formem part de les xarxes i federacions següents:

xarxa_fepa
xarxa_coordi_eb_catalanuya
xarxa_fedaia
xarxa_coordinadora_fundacions
xarxa_ecas
xarxa_acord_ciutada

En conveni amb:

xarxa_asjtet
xarxa_direccio_genral
xarxa_ajbcn
xarxa_blanco
xarxa_blanco

I amb col.laboració de:

xarxa_generalitat
xarxa_depgovernacio
xarxa_deppresidencia
xarxa_deptreball
xarxa_GeneInstoDones
xarxa_GeneDireccioGeneralAtencio
xarxa_DGIA_direccio-genralFamiles
xarxa_DGIA_direccio-genralProtecciosocial
xarxa_DiputacioBarcelona
xarxa_obrasocialcaixa
xarxa_CaixaBank
xarxa_AgenicaHabitatge
xarxa_Ajbcn
xarxa_Boboli
xarxa_bayer
xarxa_hp
xarxa_maristes
xarxa_bizcabar
xarxa_roviralta
xarxa_antoniserrasantamans
xarxa_maiteiglesias
xarxa_cottet
xarxa_botet
xarxa_benjamin
xarxa_noucims
SabadellUrquijo
ObraSocialSabadell
FundacioGandara
IRPF
Garantia_Juvenil
xarxa_blanco
xarxa_blanco
xarxa_blanco
xarxa_blanco

 

Transparència

Des de la Fundació apostem per la transparència per generar confiança i donar credibilitat a la nostra tasca.

• POLÍTICA DE QUALITAT, TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES
• INFORME D’AUDITORIA 2017
• COMPTE DE RESULTATS 2017
• BALANÇ DE SITUACIÓ 2017
• PRESSUPOST 2019
• PLA DE VOLUNTARIAT
• PLA ESTRATÈGIC
• ORGANIGRAMA

Documentació de referència:

. Coordinadora de fundacions: codi ètic
. Coordinadora de fundacions: bon govern
. Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
. Compromís ciutadà per la Sostenibilitat

Reconeixements